De Voedselkaravaan Vertrekt!

Samen op weg naar een gezond, duurzaam en sociaal voedselsysteem in Zoetermeer.

Doelstelling

Het doel van De Voedselkaravaan Vertrekt! is om jaarlijks meer organisaties erbij te betrekken, meer (gezamenlijke) activiteiten organiseren en meer deelnemers te verwelkomen door
– activiteiten, voorzieningen en organisaties in kaart te brengen en te presenteren;
– met organisaties een netwerk op te bouwen en te onderhouden;
– gericht groepen van inwoners te betrekken bij de activiteiten;
– de ontwikkeling van de duurzame voedselketen te faciliteren en uit te dragen

Organisatie

DuurSamen brengt organisaties en personen bij elkaar in een netwerk om gezamenlijk de doelstelling te realiseren. De rol van DuurSamen is daarbij ‘onderkoepelend’: met respect voor de eigen identiteit van de organisatie het doel van ‘De Voedselkaravaan Vertrekt!’ realiseren.

Volg hier ons laatste nieuws!

0

Aantal betrokken organisaties

0

Aantal activiteiten voor 2022

Contactgegevens:

Dit thema is een initiatief van Stichting DuurSamen Zoetermeer

Lisanne van Oosterhoud is als bestuurslid van DuurSamen de ‘linking pin’ met de partners

P/a Nadinegang 104

Zoetermeer

l.vanoosterhoud@duursamenzoetermeer.nl