OVER DUURSAMEN ZOETERMEER

Doelstellingen

De stichting DuurSamen Zoetermeer wil samen met partners het project ‘de Voedselkaravaan Vertrekt!’ het bewustzijn over duurzaamheid vergroten. De kracht, idealen, motivatie en inzet van de aangesloten organisaties zijn daarbij het uitgangspunt

Sustainable Development Goals

DuurSamen en de VoedselKaravaan maken deel uit van Zoetermeer4GlobalGoals en hanteren de Sustainable Development Goals als leidraad. De gekozen doelstellingen versterken elkaar afhankelijk van de diversiteit van de projecten.

Organisatie

Lisanne van Oosterhoud is als bestuurslid van DuurSamen de ‘linking pin’ met de partners en wordt daarbij geholpen door de andere bestuursleden. DuurSamen als organisatie ‘onderkoepelt’ het netwerk. Daaronder wordt verstaan dat de stichting het netwerk faciliteert op basis van initiatieven uit het netwerk, het gezamenlijke plan en programma.

Netwerk

DuurSamen heeft als doel onderkoepelend te werken, met gezamenlijke inspanning op een gericht doel en thema. Dit houdt in dat DuurSamen actief met verschillende partijen om de tafel gaat zitten en het gezamenlijk doel en de thema’s voor de komende jaren formuleert. Hierbij is het van belang dat elke organisatie werkt vanuit zijn eigen kracht en activiteiten en DuurSamen enkel fungeert als stroomlijning en verbinding van deze.

Programma

De activiteiten binnen het netwerk als ook met andere netwerken kunnen op de agenda van de websites, die door DuurSamen worden beheerd, worden geplaatst. Zo ontstaat een programma van veel activiteiten en worden mogelijkheden geboden om elkaars activiteiten te versterken of gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Dat vergroot de aantrekkelijkheid voor inwoners om kennis te nemen van duurzame activiteiten in Zoetermeer.

Contactgegevens:

Dit thema is een initiatief van Stichting DuurSamen Zoetermeer

Lisanne van Oosterhoud is als bestuurslid van DuurSamen de ‘linking pin’ met de partners

P/a Nadinegang 104

Zoetermeer

l.vanoosterhoud@duursamenzoetermeer.nl