Missie

Missie

DuurSamen wil in Zoetermeer met partners samen een gezond, duurzaam en sociaal voedselsysteem creëren; zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Enerzijds gericht op meer bewustwording van gezond, duurzaam voedsel. Organisaties die in de voedselketen werkzaam verbinden zich met elkaar, spannen zich samen in, om samen daar meer aandacht voor te genereren. Gezamenlijk formuleren zij de meerwaarde en geven zij aan op welke accenten en welke groepen in de samenleving zij zich gedurende periode een bepaalde periode willen richten.

Anderzijds gericht op facilitaire zaken, zoals organiseren van netwerkoverleg, fondsenwerving, een website met vermelding van organisaties en hun activiteiten(kalender) en externe communicatie. De deelnemende organisaties behoren tot de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.

Contactgegevens:

Dit thema is een initiatief van Stichting DuurSamen Zoetermeer

Lisanne van Oosterhoud is als bestuurslid van DuurSamen de ‘linking pin’ met de partners

P/a Nadinegang 104

Zoetermeer

l.vanoosterhoud@duursamenzoetermeer.nl