Verbinden

Verbinden

DuurSamen zet een netwerk op en onderhoudt dit netwerk van organisaties en personen. Door met elkaar verbindingen aan te gaan, elkaar te respecteren in (eigen organisatie en) activiteiten, gezamenlijk activiteiten te bevorderen en te ondersteunen, beoogt DuurSamen de bewustwording over die noodzakelijke verandering te vergroten.

Met die stap wil DuurSamen andere organisaties en personen die de verandering wel onderkennen, maar nog niet willen of kunnen toepassen, ‘meenemen’ en uitdagen en in sommige gevallen faciliteren in het veranderingsproces. De stichting doet dat zonder zich te conformeren aan dat proces.

DuurSamen zet voor dat netwerk een structureel overleg op. In dat overleg komen bewustwording, de onderlinge (tijdelijke) samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring aan de orde, waarbij de eigen identiteit, plannen en activiteiten van de organisaties behouden blijven. Ook is er ruimte voor individuele organisaties om zich te presenteren en eventueel advies/ondersteuning te vragen.

Contactgegevens:

Dit thema is een initiatief van Stichting DuurSamen Zoetermeer

Lisanne van Oosterhoud is als bestuurslid van DuurSamen de ‘linking pin’ met de partners

P/a Nadinegang 104

Zoetermeer

l.vanoosterhoud@duursamenzoetermeer.nl