Visie

Visie

Voedsel is voor ieder mens in meerdere opzichten een basisbehoefte. Voedsel is noodzakelijk om individueel én samen te kunnen (over)leven. Het is het product van een voedselketen die in de afgelopen decennia een steeds grotere roofbouw heeft gepleegd op de leefomgeving van de mens; de CO2-afdruk van de voedselketen is enorm toegenomen. Deze ontwikkeling dient omgekeerd te worden: streven naar een gezonde, duurzame, korte, sociale voedselketen. Een keten waarin de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten en de stedelijke omgeving een gezonde keuze voor iedereen stimuleert.

Op lokale schaal staan steden voor dezelfde uitdagingen gekoppeld aan verschillende gemeentelijke plichten, zoals gezondheid, klimaatadaptatie, onderwijs, openbare ruimte en armoede. De missie is om de uitdagingen van steden, voedselinitiatieven en activiteiten in de stad te verbinden.

Om dit te bereiken is een grote inzet en samenwerking nodig van alle schakels binnen het Zoetermeers voedselsysteem van ondernemers en initiatieven, tot scholen en gemeente.

DuurSamen is een kleine kern in een netwerk dat betrokken is bij het inhoudelijk thema van dat netwerk en fungeert daarin als een aanjager en hoeder. Als het gaat om dat thema denkt die kleine kern mee (inhoudelijk en naar het netwerk toe) met de gemeente en heeft het daardoor maatschappelijk een gedeelde agenda. Dat laatste is lastig voor een professionele organisatie als de gemeentelijke overheid van Zoetermeer die mede verantwoordelijk is voor de huidige keten en vanuit de samenleving wordt verzocht om die keten te veranderen.

DuurSamen wil bijdragen aan de bewustwording van die ontwikkeling, initiatieven nemen en ondersteunen.

Contactgegevens:

Dit thema is een initiatief van Stichting DuurSamen Zoetermeer

Lisanne van Oosterhoud is als bestuurslid van DuurSamen de ‘linking pin’ met de partners

P/a Nadinegang 104

Zoetermeer

l.vanoosterhoud@duursamenzoetermeer.nl